In English
December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projektleírás

 

A projektről röviden

 

Projekt célja:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma " EFOP-3.6.3-VEKOP-16 Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása" c. felhívására a Budapesti Corvinus egyetem, mint konzorciumvezető EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítószámmal nyilvántartott pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte meg.

 

"Tehetségből fiatal kutató" A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” c. projekt Corvinus-os intézményi szakmai vezetője Sass Judit (Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet).

 

A pályázat céljai és a kapcsolódó tevékenységek a felsőoktatási tehetséggondozási rendszer fejlesztését, valamint a kutatói utánpótlás támogatását valósítják meg, egyrészt az intézmények tehetséggondozási rendszerének, másrészt a doktori képzések fejlesztésével. A projekt a társadalomtudományi képzési terület kutatási, fejlesztési és innovációs potenciáljának, eredményességének javítását, magasan képzett, produktív tudományos-kutatói utánpótlás biztosítását és teljesítményével a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre reagálni képes egyetemisták és oktatók támogatását célozza.

 

  • A projekt a  tehetséggondozási rendszer fejlesztése során a hatékonyan működő tudományos diákköri rendszerre és a hallgatói önszerveződésen alapuló szakkollégiumi rendszerre támaszkodik. Ezen tehetséggondozó megoldások további népszerűsítése mellett, a diákok motivációjának erősítéséhez támogatjuk az aktuális társadalmi és gazdasági folyamatokra reagáló kutatási részvételt, a szakmai és módszertani ismereteinek bővítését, valamint a kutatói, oktatói pályát előkészítő tudománykommunikációs készségek növelését.

  • A projekt kiemelt feladatának tekinti a doktori hallgatók létszámának és a fokozatszerzés arányának növelését, valamint a fiatal kutatók elvándorlási arányának csökkentését. A társadalomtudományi képzési területen a doktori képzés átalakításához a kutatás- és a gyakorlatközpontúság lehetőségének megteremtésével, a K+F+I célú infrastruktúra folyamatos megújításával is hozzájárul a pályázat. Emellett a gazdasági és társadalmi szereplők által megfogalmazott témák megjelenése is kedvező hatású lehet a doktori iskolák a K+F+I területeken kifejtett hatásának javítására. Ezen célok érdekében a Doktori iskolák megújulása, a hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatok bővítése mellett a kutatási portfólió szélesítése szerepel a vállalt tevékenységek között. A kutatói és oktatói utánpótlás biztosítása érdekében a kutatói életpálya alternatívák feltárása mellett a kutatói hatékonyság növelését a kutatói, tudománykommunikációs, publikációs és a témavezetői mentoráló készségek fejlesztése segítheti.

  • Mivel a projekt prioritásként fogalmazza meg aktuális társadalmi, gazdasági témák kutatását, így az akadémiai szférán túl a szélesebb társadalmi közönség számára is hozzáférhetővé kívánjuk tenni a támogatás segítségével megvalósuló kutatások eredményeit. Ennek érdekében számos, a résztvevő fiatal kutatók, doktoranduszok bevonásával megvalósításra kerülő tudomány-népszerűsítő rendezvényt és az érintett vállalati és társadalmi szereplőket bevonó szakmai rendezvényt szerveznek a konzorcium résztvevői a projekt keretében.

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.