In English
December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK

 Mesterképzésben résztvevők részére

Az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 számú Tehetségből fiatal kutató” - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban c. pályázati forrás keretében a Budapesti Corvinus Egyetem ösztöndíjat ír ki kiemelkedő teljesítményt nyújtó nappali munkarendű, aktív státuszú mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók számára.

Az ösztöndíj célja a hallgatók

  • tudományos pályához való közelítése,

  • gyakornoki program keretében történő bevonása kutatási tevékenységekbe (szakmai tapasztalatszerzés),

  • pályázati célkitűzések teljesítésével összhangban álló támogatása.

Minden ösztöndíjasnak a pályázatban kialakított kutatócsoporthoz kell csatlakoznia, kutatási tevékenységének a pályázat célkitűzéseivel tartalmilag összhangban kell állnia, annak érdekében, hogy a pályázati tevékenység során szerezhető tapasztalatok támogatni tudják továbbtanulás esetén a doktori képzésben fennálló követelmények teljesítését, mint végső célt.

A nyertes pályázóktól elvárt TDK munka benyújtása, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor az adott kutatócsoport publikációs vállalásaiban való közreműködés (pl: hazai vagy nemzetközi folyóiratcikk / tudományos konferencia előadás).

 

Ösztöndíj mértéke: 50.000 Ft/hó

Pályázati felhívás: letöltés

Benyújtási határidő: 2020. január 15. 23:59

Pályázható kutatócsoportok és ösztöndíjas helyek: letöltés

 

Doktorandusz hallgatók részére

Az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 számú Tehetségből fiatal kutató” - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban c. pályázati forrás kereteében a Budapesti Corvinus Egyetem ösztöndíjat ír ki kiemelkedő teljesítményt nyújtó nappali munkarendű, aktív státuszú doktorandusz hallgatók számára. 

Az ösztöndíj célja: a doktorandusz hallgatók kutatásának a pályázati célkitűzések teljesítésével összhangban álló támogatása.

Minden ösztöndíjasnak a pályázatban kialakított kutatócsoporthoz kell csatlakoznia, kutatási tevékenységének a pályázat célkitűzéseivel tartalmilag összhangban kell állnia, annak érdekében, hogy a pályázati tevékenység során szerezhető tapasztalatok támogatni tudják a doktori képzésben fennálló követelmények teljesítését és ezen keresztül végső célként a doktorandusz hallgató fokozatszerzését.

Ösztöndíj mértéke: 80.000 Ft/hó

Pályázati felhívás: letöltés

Benyújtási határidő: 2020. január 15. 23:59

Pályázható kutatócsoportok és ösztöndíjas helyek: letöltés

KORÁBBI KUTATÓCSOPORTOK

 

Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola

 

Cím

Kutatócsoport vezető

Tanév

A korrupció mértékét befolyásoló tényezők feltárása fiatal piacgazdaságokban

Vékás Péter

2018/19 ősz

 

Gazdálkodástani Doktori Iskola

 

Cím

Kutatócsoport vezető

Tanév

A digitális átalakulás munkaerő-piaci igényekre és hallgatói kompetenciákra kiterjedő hatásának módszeres vizsgálata

Borbásné Szabó Ildikó

2018/19 tavasz

Nemzetköziesedés a felsőoktatásban

Malota Erzsébet

2018/19 tavasz

Stressz tesztek módszertana és gyakorlati alkalmazása a pénzügyi piacokon

Váradi Kata

2018/19 tavasz

Digitális innováció a kiskereskedelemben

Agárdi Irma

2018/19 ősz

A magyar élelmiszeripari ellátási láncok versenyképességének vizsgálata európai versenytársaik tükrében

Nagy Judit

2018/19 ősz

Kockázati Tőke

Jáki Erika

2018/19 ősz

Társadalmi és betegpreferenciák az egészségügyben

Rencz Fanni

2018/19 ősz

Kutatói életpályamodell kialakítása, mint fejlődési/fejlesztési folyamat: következményei a (fiatal) kutatók és felsőoktatás számára- feltáró kutatás a kutatói életpályák alakulásáról, azokat befolyásoló külső és belső tényezőkről

Toarniczky Andrea

2017/18 tavasz

 

Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola

 

Cím

Kutatócsoport vezető

Tanév

Kelet-Közép-Európa integrációs fejlettsége

Endrődi-Kovács Viktória

2018/19 tavasz

Az európai integráció hatalmi geometriájának és tagállami érdekérvényesítő képességének változása

Gálik Zoltán

2018/19 tavasz

Közép-Európa jövője – Társadalmi-gazdasági tendenciák, globális kontextusban

Kollai István

2017/18 tavasz

 

Szociológia Doktori Iskola

 

Cím

Kutatócsoport vezető

Tanév

Iskolai közérzet és társas kapcsolatok kutatócsoport

Kisfalusi Dorottya

2018/19 ősz

Kutatói életpályák és attitűdök: kvalitatív kutatás a Szociológiai D.I. végzett hallgatói és oktatói körében 

Lengyel György

2017/18 tavasz

 

Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

 

Cím

Kutatócsoport vezető

Tanév

Tudománykommunikáció

Veszelszki Ágnes

2018/19 tavasz

Keretezés és Kommunikáció Kutatócsoport (K3)

Benczes Réka

2017/18 tavasz

 

Utolsó frissítés: 2020.02.13.