In English
Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Prezentációs készségfejlesztő tréning, 2018. ősz

Instruktor: Komár Zita <zita.komar(kukac)uni-corvinus(pont)hu, komar.zita(kukac)gmail(pont)com>

Időpont: 2018. október 26. 9:00 – 18.00; majd 2x90 perc utómunka

Helyszín: C559 (Közraktár utca 4-6.)

Kutatási kredit: 3

Létszám: 6 – 10 fő

Regisztráció: 2018. október 11. 11:00-tól. Kattintson ide a felülethez.

                         Tematika PDF verziója itt tölthető le.

A kurzus célja

A tréning célja, hogy a hallgatók megismerjék a tudományos kutatásokat kísérő előadások és prezentációk elméletét és gyakorlatát. A tréninggyakorlatok felkészítik a hallgatókat az egyetemi évek során kapott házi dolgozatok, esszék, írásbeli dolgozatok és a szakdolgozat bemutatására és meggyőző kommunikációjára. A hallgatók megismerik a prezentáció és nyilvános beszéd/előadás szituációit és lehetőségeit: a tervezéstől és a felkészüléstől, az előadás-technikai és retorikai alapok bemutatásán keresztül, a saját, nyilvános előadás megtartásáig. A tematikus tartalmak tárgyalása során, a hallgatóknak lehetőségük van saját tapasztalataik és élményeik bevonására a munkába, melynek során, gyakorlati példák bemutatásán keresztül ismerkedhetnek meg az előadástechnika és retorika, valamint a meggyőzés és érveléstechnika alapjaival. Összességében a tréninget sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek felismerni a (tudományos és/vagy szakmai) előadás helyzeteit és szituációt, valamint hatékonyan alkalmazni az előadástechnika és prezentáció eszközeit és készleteit, emellett fejlődik előadói készségük és stílusuk is.

Tematika

I. Téma modul: Mélyvíz
Középpontban az előadások ismeréveinek összegyűjtése, a saját előadás bemutatása

Cél: ráhangolódás a beszédszituációra, előadások megtartása, kutatási koncepció bemutatásaII. Élmény modul: A karizmatikus előadó
Középpontban az előadó és a közönség kapcsolata, valamint a meggyőzés módszerei

Cél: az előadással kapcsolatos tapasztalatok, elvárások tudatosításaIII. Retorika és érvelés modul: „Jót s jól”
Középpontban a szónok/előadó, mint kommunikátor felelőssége és felkészültsége

Cél: retorikai alapok és érveléstechnikai alapelvek elsajátításaIV. Innováció modul: Kreativitás és egyéni stílus
Középpontban az előadás és annak új szemszögből történő megközelítése, a retorika és érveléstechnika saját előadásra/prezentációra való adaptálása (kreatív koncepció kialakítása)

Cél: a szakmai koncepció további finomítása, előadásra való alkalmasságának tesztelése és fejlesztése, az egyéni előadói készségek és célok ismertében

Felkészülés a tréningre és utómunka

A. Előadás vázlatának előzetes elkészítése:

  • a tréningre jelentkezők előre felkészülnek a témájukból és előzetesen elkészítenek egy előadásvázlatot
  • a prezentáció anyagát elektronikus (és esetleg nyomtatott formában is) magukkal hozzák a tréningre és be is mutatják azt egy prezentáció keretében)
  • időkeret: 5-10 perces előadás (prezi, ppt, egyéb vizuális segédeszköz használata opcionális, de a hallgatónak magával kell hoznia az előadása ppt vagy word formátumú anyagát a tréningre)


B. Házi feladat elkészítése:

  • a tréninget követő napokban a hallgató átdolgozzák a tréning előtt készített előadásuk vázlatát és legkésőbb a tréning utáni 1 héttel elküldik a tréningvezetőnek véleményezésre a végleges előadás anyagát, majd egymás előadás-anyagához is szakmai észrevételeket fűznek írásban (a moodle felületén)
  • A kapott visszajelzések alapján, a prezentációt egy előre megbeszélt időpontban ismételt előadják egyénileg a hallgatók, min. 5-max. 10 perces prezentáció keretében (immáron a tanult eszközök és prezentációtechnikai ismeretek, ill. segédeszközök felhasználásával). Ezután közös megvitatás és visszajelzés következik.

Bibliográfia

Aczél, Petra (2012). Médiaretorika. Magyar Mercurius

Aczél Petra (2017). Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó Kft.

Aczél, Petra (2009). Új Retorika. Közélet, Kommunikáció, Kampány. Pozsony: Kalligram

Adamik, Tamás – Jászó, A. Anna – Aczél, Petra (2004). Retorika. Budapest: Osiris Kiadó

Arisztotelész (1982). Retorika. Budapest: Gondolat

Barthes, Roland (1997). A régi retorika. In: Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei III. Pécs: Jelenkor. pp. 69-175.

Bender, John – Wellbery, David E. (2000). Retorikusság: A Retorika Modern Kori Visszatérése. In: Szabó, Márton – Kiss, Balázs – Boda, Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, Szimbólum, Retorika, Diskurzus. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 289-321.

Bone, Jennifer E. – Griffin, Cindy L. – Scholz, T. M. Linda (2008). Beyond Traditional Conceptualizations Of Rhetoric: Invitational Rhetoric And A Move Toward Civility. Western Journal of Communication. Vol. 72, No. 4, pp. 434-462.Beebe - Beebe: A concise Public Speaking Handbook (4th edition)

Cialdini, Robert B. (2009). Hatás - A befolyásolás pszichológiája. Budapest: HVG Könyvek kiadó

Cicero, M. Tullius (1987). A szónok In: Cicero válogatott művei, Budapest, Európa Könyvkiadó, pp. 203-286.

Gallo, Carmine (2010). Steve Jobs a prezentáció mestere - Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók? Budapest: HVG Könyvek Kiadó

Gallo, Carmine (2014). TED- előadások - Az inspiráló nyilvános beszéd 9 titka. Budapest: HVG Könyvek Kiadó

Grant, Adam H. (2013). Adni és kapni. A siker rejtett dinamikája. Budapest: HVG könyvek.

Gibbons, Pamela – Busch, Jon – Bradac, James J. (1991). Powerful versus Powerless language: Consequences For Persuasion, Impression Formation and Cognitive Response. Journal of Language and Social Psychology, Vol. 10 pp. 115-133.

Holtgraves, Thomas - Lasky, Benjamin (1999). Linguistic Power and Persuasion. Journal of Language and Social Psychology, Vol. 18. pp. 196-206.

Hovland, Carl I. – Janis, Irving L. – Kelley, Harold H. (1953). Communication and Persuasion. New Haven, CT: Yale University Press.

Kruglanski, Arie W. – Thompson, Erik P. (1999). Persuasion by A Single-route: A View From The Unimodel. Psychological Inquiry Vol 10. pp. 83-109.

Petty, Richard E. - Cacioppo, John T. (1986). Communication And Persuasion: Central And Peripheral Routes To Attitude Change. New York: Springer Verlag

Pratkanis, Anthony R. – Aronson, Elliot (2012). A rábeszélőgép - Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: Ab Ovo
Retorikai lexikon (2010). Budapest: Pesti Kalligram Kft.

Reynolds, Garr (2017). PreZENtáció - Egyszerű ötletek prezentációk készítéséhez és előadásához. Budapest: HVG Könyvek Kiadó

Síklaki, István (2008). Szóbeli befolyásolás I. Nyelv, gondolkodás, kultúra. Budapest: Typotex Kiadó

Síklaki, István (2008). Szóbeli befolyásolás II. Nyelv és szituáció Budapest: Typotex Kiadó

Zentai, István (2004). A Meggyőzés útjai. Budapest: Neumann Kht.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.